Digital Marketing Strategi- 10 grunde til at I har behov for en strategi

Del:

Alle virksomheder der markedsfører sig online har selvfølgelig en strategi for digital marketing, ikke?
Det er helt sikkert det indtryk, man får når man læser de fleste blogs og medier om digital marketing. Her er spørgsmålet om, hvorvidt I skal have en digital marketing strategi, for længst blevet overskygget af, hvordan man optimerer den man (selvfølgelig) har udviklet. Og alligevel er der mange virksomheder som enten ikke er kommet i gang eller som ikke er helt overbevist om værdien ved at udarbejde en strategi. Læs her, hvorfor I alligevel bør udarbejde en digital strategi. 

Hvor skal man starte, hvis man ønsker at udvikle en digital strategi?

Det spørgsmål er ofte udgangspunktet for deltagerne på vores kursus i digital strategi.

Mange frygter at en digital marketing strategi skal være en større afhandling, og derfor har de holdt igen. De giver udtryk for følelsen af, at det digitale område bevæger sig så hurtigt, at inden de er færdige med en online strategi så er den forældet.

Det kan også sagtens udvikle sig til at være en stor forkromet plan som integrerer med organisationens marketing strategi, branding strategi eller kommunikations strategi – men faktisk kan en digital marketing strategi opsummeres på få sider, der forbinder jeres forretning med digitale SMART-mål. Det vigtigste er at strategien giver retning og er et holdepunkt der sikrer en rød tråd igennem jeres digitale indsatser og at I arbejder jer frem imod de mål I har sat I strategien.

SMART Mål:SMART står for "Specific, Measurable, Achievable, Realistic og Timely" og er en metode til at sætte forretningsrelaterede mål, der både er ambitiøse, men også kan opnås.

Ifølge en undersøgelse gennemført af Harvard har mindre en halvdelen af virksomheder en digital marketing strategi. Alligevel mener 80% at det er det digitale område der kommer til at skabe disruption i deres branche. Det er tankevækkende, at så mange arbejder uden en plan for, hvordan de vil bibeholde deres position i deres marked.

Men hvad er løsningen, hvis I er en af de virksomheder der ikke har en strategi og plan?

Vores anbefaling er:

Start med en separat digital marketing strategi og markedsføringsplan.
Planen skal definere den nødvendige transformation og gøre det muligt at investere i at målrette og tilpasse jeres digitale marketing.

Når den specifikke plan er på plads og godkendt, og I har gjort jer nogle erfaringer, så er næste skridt at oprette en integreret digital marketing strategi, som er en del af den overordnede marketingplan. Det bør gøres, når digitalområdet er en naturlig del af jeres daglige arbejde med marketing.

Men spørgsmålet er jo stadig: Hvorfor har I brug for en digital strategi?

Kan man ikke bare gå i gang og så tilpasse markedsføringen undervejs? Som Harvard-undersøgelsen viste, så er rigtig mange virksomheder gået i gang med online marketing uden at have en strategi, så det er ret almindeligt. Nogle skaber sikkert også fine resultater og anvender hjemmeside, sociale medier eller nyhedsbreve effektivt. Men de fleste vi møder, føler ikke at de får helt nok ud af deres indsats.

Det er klart, at nu mindre organisationen er, nu nemmere er det at styre markedsføringen uden en strategi. Men selv små organisationer  vil med tiden blive mere afhængige af, at deres digitale marketing skaber salg. Og her hjælper en digital marketing strategi jer på vej.

Så her følger 10 grunde til at I bør begynde arbejdet med en digital marketing strategi.

1. En digital strategi giver jer retning og fokus

De fleste virksomheder der ikke har en digital strategi har stadig en fornemmelse af, hvad de ønsker at få ud af deres online tilstedeværelse. Det kunne være ønsket om at få flere besøg på deres hjemmeside, men hvor mange er nok? De ønsker sikkert også at få flere kunder, men hvor stor en procentdel kan man forvente kommer fra den digitale indsats og gennem hvilke kanaler? Hvor meget koster det at få en ny kunde? Og hvilken kanal er den mest effektive for jeres branche og produkt? Hvis der ikke er formuleret klare strategiske mål for området, er det svært at afgøre, hvornår det har været en succes og om der er afsat de nødvendige ressourcer, til at nå de mål der er sat.

Digital-strategi-giver-retning-og-fokus

Mange steder er man startet med at afsætte en relativt tilfældig procentdel af marketingbudgettet og så gået i gang. Når budgettet er anvendt, vurderer man om det var indsatsen værd – men uden at have konkrete mål er det en næsten umulig opgave at vurdere.

Strategi skaber balance

En klar digital marketing strategi beskriver strategiske mål for, hvad der skal opnås online med hensyn til at få nye kunder samt hvordan eksisterende kunderelationer skal udbygges og forbedres. Det sætter en overordnet retning for det daglige arbejde, og gør det muligt at vurdere, hvor mange ressourcer der skal afsættes for at nå jeres mål. Uden disse målsætninger er der næsten altid ubalance i forholdet mellem de afsatte menneskelige og budgetmæssige ressourcer og forventningerne til afkast.

At nedskrive en digital strategi, tvinger jer til at tage stilling til disse afgørende spørgsmål samt at formulere og omhyggeligt overveje alle de øvrige elementer derskal til, for at bygge en effektiv digital tilstedeværelse.

2. I undervurderer konkurrencen online

Dynamikken online er ofte anderledes end den er offline. Ofte når vi arbejder med virksomheder omkring deres digitale strategi, så viser det sig, at de har undervurderet både markedets størrelse online og nogle af de mest relevante kontaktpunkter. Mange virksomheder finder ud af, at de kan nå andre typer kunder online. At kundernes adfærd er anerledes end  den er offline. Og at de ofte også konkurrere om kundernes opmærksomhed med andre konkurrenter online, end de traditionelt har været vant til.

digital-strategi-konkurrent-analyse

Et tænkt eksempel:

Et eksempel kunne være en lokal butik der sælger sportstøj. Traditionelt har de skulle forholde sig til andre butikker i lokalområdet der sælger lignende produkter. Online kæmper de dog også om synlighed indenfor brede søgeord og kategorier såsom fodbold. Det betyder, at de pludselig annoncerer og optimerer deres hjemmeside op imod DBU og den lokale sportsforening. Det kan både være svære konkurrenter at hamle op med – men måske ønsker man slet ikke at udkonkurrere den lokale sportsforening som man har et godt samarbejde med. Derfor er det vigtigt, at ens online markedsføringsstrategi tager højde for hvem man konkurrerer imod og ønsket markedsandel indenfor alle ens segmenter, så man bevidst har valgt hvem man konkurrerer imod.

3. Digitalområdet har ikke nok personale eller budget til at lykkes

Det paradoksale er, at der er enormt stort fokus på digitalområdet, men mange steder mangler der fortsat digitale færdigheder både i ledelsen og blandt medarbejdere. Heldigvis oplever vi i disse år et enormt ønske om at opkvalificere sig indenfor digitalområdet og en velvillighed fra virksomhedernes side til at investere i at udvikle sine medarbejdere. Uden de nødvendige kompetencer, kan det være vanskeligt at reagere effektivt på nye udfordringer og konkurrencen online.

digital-strategi-for-faa-ressourcer

Hvis I arbejder uden en digital strategi, er det som nævnt svært at afgøre, hvor stort et budget I har behov for, for at lykkes online. Derudover vil I ofte have svært ved at afgøre, hvilke kompetencer I har brug for internt, for at nå jeres mål. Man kan selvfølgelig vælge, at tildele området mere budget eller at ansætte personale når behovet er akut, men man vil typisk altid være bagefter. Det vil næsten altid være mere effektivt – og lettere at retfærdiggøre – hvis man kan fremlægge en langsigtet plan for budget og medarbejdere og dermed være på forkant med udviklingen og virksomhedens behov.

4. I når ikke de rigtige kunder online

Man hører ofte om værdien og målbarheden med digital marketing og digitale medier. Alle taler ROI (return on investment) og optimering. Der findes næsten ikke en hjemmeside som ikke har Google Analytics og andre analyseværktøjer installeret, der kan fortælle, hvor kunderne kom fra, hvilke sider de har besøgt og om de har gennemført de opsatte mål. Det er alle rigtigt gode værktøjer, der giver masser af mulighed for at optimere de kanaler man kender til.

digital-marketing-strategi-statistik

Statistik må ikke stå alene

Det er dog sjældent at disse værktøjer fortæller, hvordan kundeoplevelsen har været på de enkelte kontaktpunkter. Selvom for eksempel bounce rate giver en idé. Derfor bør I overveje værktøjer, hvor I kan indsamle kundefeedback og identificere muligheder der giver jeres kunder en endnu bedre oplevelse.

Samtidig vil der også ofte være kanaler man ikke kender eller ikke er tilstede på – og her kan en touch point analyse og arbejdet med kunderejsen være med til at hjælpe jer på vej – læs mere i vores artikel om Touch point analyser

En gennemarbejdet digital marketing strategi bør skitsere jeres målgruppers kendetegn og give eksempler på indsamlet feedback. Baseret på det kan man sammenholde de vaner og den adfærd som analyseværktøjerne viser med kundernes feedback, og få en idé om hvor man bør gøre mere ud af sin kommunikation og markedsføring.

5. Konkurrenter stjæler jeres markedsandel uden at I opdager det

En vigtig del af den digitale strategi er konkurrentanalysen. Hvis du ikke afsætter nok ressourcer til digital markedsføring eller ikke anvender dem korrekt, fordi din marketing mangler retning, så giver du dine konkurrenter en ulige fordel, som du måske ikke engang er klar over. Resultatet bliver, at I mister online markedsandele og at det bliver sværere og dyrere at indhente dem igen.

Find uopdyrkede nicher med online strategi

Med en digital analyse og strategi kan dette undgås og I kan vurdere hvordan I bedst går op i mod virksomhedens konkurrenter. Er man en mindre virksomhed i sit marked, kan digitalstrategien også være med til at definere de nicher eller områder, som konkurrenterne har overset og dermed øge ens digitale tilstedeværelse.

digital-strategi-nye-maader-at-markedsfoere-sig-paa

6. I arbejder ikke integreret med online marketing

De fleste virksomheder udvikler sig som nye behov opstår – for eksempel digital marketing – og så udvider man organisation med enten flere kompetencer eller flere afdelinger. Begge tilgange kan dog skabe den udfordring, at man ikke arbejder integreret med digital markedsføring.

Nogen steder har man fordelt ansvaret for forskellige digitale områder imellem marketing, IT, bureauer og kommunikationsafdelingen. Man ender derfor med at arbejde siloopdelt. Uden en samlende digital strategi, mister man nemt overblik og får ikke koordineret indsatsen.

For at løse udfordringen med siloopdelingen, har man andre steder isoleret digital markedsføring hos en enkelt medarbejder eller mindre afdeling. Her kan udfordringen være, at afstemme indsatsen med forretningsstrategien og marketingstrategien, så den digitale indsats skaber mest værdi. Hvis dette ikke sker, bliver indsatsen mindre effektiv. Digitale medier fungerer bedst, når de integreres med traditionelle medier og direkte salg.

Samtidig kan det for den “digitale” medarbejder være svært at sikre, at der er bred støtte til de digitale marketing aktiviteter i virksomheden. Det er meget nemmere at opnå støtte, hvis I har en digital marketing strategi der beskriver, hvad man har til formål at opnå, hvordan det passer til virksomhedens øvrige prioriteter, og giver mulighed for at måle om det virker eller ej. Resultatet er en digital marketing plan, der nemt kan kommunikeres og forsvares. .

digital-strategi-skal-integreres-med-forretningsstrategi

Digital strategi sikrer at I er proaktive

Samtidig sikrer strategien enighed omkring fremgangsmåden. Uden en nedskrevet strategi kan det ende med at hver leder og direktør definerer deres egne ønsker og mål for onlineaktiviteten, og alt for ofte er resultatet, at alle arbejder retroaktivt med at indhente det nyeste ønske fra direktøren i stedet for at følge den godkendte plan.

Integration på tværs at markedsføringsdiscipliner

Digital marketing strategi giver mulighed for integration af digital markedsføring og konventionelle markedsføringsmetoder. Digital markedsføring handler ikke kun om hjemmesider, sociale medier og søgemaskineoptimering. Det involverer også integration til andre kanaler, elementer og taktikker. En klar digital marketing strategi gør det muligt for jer at få en forståelse for, hvordan disse taktikker kan integreres for at skabe optimale resultater.

7. I spilder penge og tid på dobbeltarbejde

Selvom du har tilstrækkelig ressourcer, kan mange af dem være spildt uden en digital strategi. Dette er især tilfældet i større virksomheder, hvor vi ofte ser forskellige dele af organisationen, der køber forskellige værktøjer eller bruger forskellige leverandører, til at udføre lignende online marketingopgaver.

digital-marketing-strategi-undgaa-dobbelt-arbejde

Digital markedsføring er uden tvivl billigere end de fleste andre marketingtaktikker. Men uden en klar strategi, kan denne fordel være spildt ved dobbeltarbejde og manglende optimering.

8. I er ikke agile

De største virksomheder i verden lige nu er alle digitale. Hvad er grunden til det? Hvis man ser på Google og Amazon, så er en af deres fælles træk, at selvom de er enorme virksomheder, så er de dynamiske og fleksible i deres tilgang til at teste nye tiltag. Det kan lyde omkostningstungt, men typisk gør disse virksomheder det igennem en metode kaldet MVP (minimal viable product). MVP handler om at analysere sig frem til målgruppen eller kundernes mest efterspurgte funktioner og så planlægge sine tiltag ud fra disse. I stedet for at udvikle et kæmpe stort system, så er det bedre at identificere de kernefunktioner der er vigtigst, få testet om de virker og så indsamle erfaring og viden imens man udvikler de næste funktioner. Mange webshopejere kunne lære af denne model, I stedet for at vente med at lancere deres webshop til den er helt perfekt.

digital-strategi-i-er-ikke-agile

Vi anbefaler typisk at I afsætter en del af jeres marketingbudget og ressourcer til at teste nye tiltag og skabe løbende forbedringer til eksisterende. Det vil også hjælpe jer med at optimere jeres indsats. En god strategi satser både på det sikre og det man ved giver værdi i dag – men tillader samtidig test og udvikling, så man er klar til morgendagens udfordringer. Som med alle andre elementer er det vigtigt at man ofte måler og gennemgår sine tiltag og vurderer, hvilke der skaber værdi og hvilke der ikke har virket efter hensigten.

9. I optimerer ikke

De fleste virksomheder har adgang til store mængder data og statistik. Alt fra Google Analytics, kundedata fra CRM systemer, statistik på sociale medier og nyhedsbreve, kundetilfredshedsundersøgelser, markedsanalyse, og meget andet. Men det er faktisk de færreste virksomheder der aktivt anvender alt denne viden til at tage beslutninger. Som en del af jeres digital marketing strategi, bør I sikre, at I afsætter tid til at gennemgå og handle på alt den gode viden I indsamler. I vil blive overrasket over, hvor meget jeres kunder fortæller jer igennem deres handlinger online.

digital-strategi-optimer-baseret-paa-statistik

Analysen giver jer mulighed for løbende at forbedre de vigtigste aspekter såsom søgemaskineoptimering og søgemaskinemarketing, brugeroplevelsen på hjemmesiden, e-mail og social media marketing osv. Og dermed få mere ud af de tiltag I allerede arbejder med. Uden optimering anvender I med stor sandsynlighed for mange ressourcer på at nå de samme mål.

10. I har ikke styr på jeres image online

Mange af de virksomheder vi arbejder med, bliver overraskede over, hvor stor indflydelse de kan have på deres image online. I stedet føler mange virksomheder, at det digitale domæne “løber fra dem”, når først de er gået online.

digital-marketing-strategi-online-styr-paa-jeres-image

Et væsentligt aspekt ved enhver digital marketing strategi er omdømmehåndtering. Hvis du ikke har en strategi på plads, er sandsynligheden for, at du ikke er opmærksom på, hvad andre siger om dig stor.

Da reviews og andre kunders holdninger bliver vigtigere og vigtigere for købsbeslutningen, er det nødvendigt at overvåge digitale medier, og sikre at der ikke gives forkerte oplysninger til besøgende eller potentielle kunder. Ligger der derfor en mængde dårlige reviews, som ikke er blevet adresseret, eller har kunder tidligere haft en dårlig oplevelse med et produkt, som nu er meget bedre, så er det afgørende at det adresseres.

Afrunding: Digital strategi tilgodeser både kunder, organisation, forretning og medarbejdere

En stærk digital marketingstrategi vil blandt andet tage fat på de 10 områder, der er beskrevet ovenfor, og forene jeres digitale marketingindsats og jeres forretning.

Med en digital marketingstrategi på plads, kan I bedre forstå jeres indsats og foretage relevante ændringer, hvor og når det er nødvendigt. Den digitale strategi vil hjælpe jer med at måle den værdi I skaber, for at sikre at tid og omkostninger anvendes bedst muligt.

I vil I langt højere grad alle være på samme side og trække i samme retning og meget hurtigt se resultaterne af en velstruktureret digital strategi.

Når du har planen på plads og metoderne til at foretage de rigtige handlinger, vil du være i stand til at sikre dig, at din digitale markedsføring virker til din fordel.

Har I brug for hjælp til at udvikle en digital strategi, så tag kontakt til os, og lad os hjælpe jer . I kan også lære at udvikle en digital strategi på vores kursus i digital strategi.

Del: