Digital Marketing ordbog -forstå alle specialordene

Del:

Glemmer du også nogle gange hvad ROI, CPA eller SoMe står for eller er du bare interesseret i at lære mere om alle de specialudtryk som anvendes? Vi har forsøgt at samle en oversigt over de mest udbredte udtryk med en kort forklaring til hver. Oversigten er inddelt alfabetisk. Nedenfor kan du spring til de forskellige afsnit. 

ABC – KLMORSTU

Adwords

Google AdWords er Googles platform for betalte søgeordsresultater samt Display annoncer via Google netværk. Det er også muligt at annoncere på Youtube igennem platformen.

Brugertest

Når en ny hjemmeside udvikles eller der sker større ændringer på din hjemmeside kan det være gavnligt, at foretage en brugetest, så du kan vurdere, hvordan besøgende agerer på den nye side. Vigtige informationer og fejl kan spores og tilrettes via brugertest.

Der kan installeres software på hjemmesiden som overvåger brugernes færden og ageren på hjemmesiden. Dette sker selvfølgelig anonymt. 

En anden metode er “tænke højt tests”, hvor brugere der ikke har været involveret i arbejdet med hjemmesiden får stillet opgaver og skal tale højt omkring deres valg og overvejelser imens de navigerer på hjemmesiden. 

CMS

Content Magement System (CMS) er det framework eller software som anvendes til at styre og vedligeholde jeres hjemmeside. Der findes mange forskellige systemer såsom Umbraco, Drupal, SiteCore, Joomla og mange andre. Det mest benytted CMS på verdensplan er WordPress, der er et gratis CMS med mange muligheder for både store virksomheder og privatbrugere.

CPA

Cost per Acqusition. Prisen for erhvervelse af en kunde. Betaler du for annoncer på CPA basis betaler du kun, når brugerne foretager det ønskede mål, f.eks. køber et produkt, ser din video eller tilmelder sig nyhedsbrev. CPA bruges relativt sjældent ved annoncering, men oftere i relation til Affiliate marketing.

CPC

Cost per click (CPC). CPC er den maksimale pris, du vil betale per klik på din annonce. CPC anvendes typisk på annoncenetværk som Google Adwords, hvor indrykning af annoncer foregår via en auktion. CPC er så dit maksimale bud i auktionen, altså den maksimale pris du ønsker at betale. Om din annonce vises afhænger af konkurrencen og budpriserne i auktionen. CPC er den mest anvendte betalingsform for annoncer. 

CPM

Cost per Mille. Prisen for tusind (1.000) indrykninger eller visninger af din annonce. CPM anvendes både på display (banner) netværk og i Google AdWords til at opsætte den maksimale pris du vil betale pr. 1.000 visninger. Den endelige pris du betaler afhænger af andres bud og dermed konkurrencen om en given målgruppen og placering.

CRO

Conversion Rate Optimization (CRO). Konverteringsraten (CR eller convertion rate) beskriver, hvor mange besøg på din side, der resulterer i en konvertering.

En konvertering kan være alt fra et køb, download af en brochure, sign up til nyhedsbrev, se en video og meget mere. Det bør defineres som en del af jeres digitale strategi. 

Konverteringsoptimering er en styret proces, hvor man igennem analyse, design, test og optimering forsøger at forbedre konverteringen på sine opsatte mål.  

Eksempelvis ved at flytte rundt på elementer, ændre på farver, teste forskellige Call to Actions (CTA’er) eller ved at gøre hjemmesidens design mere overskueligt. 

CTA

Call to action er en opfordring til handling. Typisk på en knap eller i et link. 

Vores CTA er den handling, vi ønsker, at vores besøgende eller kunde skal foretage. Det kan være et køb, se en video, tilmelde sig vores nyhedsbrev, kontakte os eller noget helt andet. CTA hænger nøje sammen med vores ønsker om konvertering og CRO.

CTR

Click Through Rate eller på dansk: Klikrate. CTR er et udtryk for hvor mange procent af brugerne der klikker på et link.

En værdi for, hvor mange procent af de, der er var eksponeret for en annonce, der klikkede på den.

CTR beregnes således: 

Antal klik / Antal eksponeringer *100 = CTR%

En online annonce har ofte en CTR < 1%. Altså der er mindre end 1%, der klikker på annoncen.

Konvertering

En online konvertering kan være et salg, en tilmelding til et nyhedsbrev eller blot et ønske om at kunden ser en video til ende eller læser en webside.

For at arbejde målrettet med digital markedsføring er det vigtigt at opsætte de mål som man ønsker at arbejde henimod. Baseret på dem identificerer man de konverteringer der kan sikre at man når sine mål. 

KPI

Key Performance Indicators (KPIs). KPI’er er de mål, nøgletal, områder og aktiviteter vi ønsker at måle og fokusere på. Al strategiudvikling bør starte med at man sætter nogle mål og dermed nogle KPI’er.

En populær metode til at sikre sig at ens KPI’er er ambitiøse, men samtidig opnåelige er at anvende den såkaldt S.MA.R.T. model.

S.MA.R.T. står for:

Specific (specifik): KPI’en skal være så specifik at der ikke er nogen tvivl om hvad den omhandler. Samtidig skal den relatere til jeres overordnede formål og skal være let at forstå. Eksempel: Skabe flere leads igennem vores Facebook side.

Measurable (målbar): KPI’en skal være målbar, så der ikke er tvivl om, hvornår den er opnået. Et mål om gennemsnitligt at få 15 likes pr post på Facebook er specifikt. Et mål om at lave engagerende Facebook posts er ikke specifikt nok.

Achievable (opnåeligt): KPI’en skal være ambitiøs, men opnåelig både i forhold til formål, mængde og tid. Den skal derfor gerne være baseret på indsigt og data.

Responsible (ansvarlig): For at sikre at målet nås er der nødt til at være en der har ansvaret. I en enkeltmandsvirksomhed peger den typisk indad, men i større organisationer kan det være svært at nå sine mål, medmindre alle er enige om, hvem der gør hvad.

Time-related (tids-begrænset): Sidst men ikke mindst skal der være en deadline eller tidshorisont for opnåelsen af målet. Uden en fast tidshorisont vil denne KPI altid komme i sidste række, når der skal prioriteres.

Samlet set sikrer S.MA.R.T. modellen at man ved hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor når man sætte KPI’er for sin indsats.

Linkbuilding

Linkbuilding hører indunder søgemaskineoptimering (SEO).

For at fremhæve dit indhold på hjemmesiden er der vigtigt at skabe trafik til den specifikke side via interne links fra egne sider og via links fra andre eksterne sider.

Ved at linke indhold internt på jeres hjemmeside indikerer I overfor søgemaskiner at indholdet på hjemmesiden hører sammen og derfor har større værdi. 

Ved at opnå links fra hjemmesider og sociale medier til jeres hjemmeside indikerer i overfor søgemaskiner at jeres hjemmeside indeholder relevant og vigtig information der er værd at læse. Der er forskel på værdien af et link. Google’s søgealgoritme prioriterer lins fra store hjemmesider over links fra mindre hjemmesider. 

Eksterne (outbound) links peger på andre hjemmesider og navigerer læseren videre til et andet website.

Mange glemmer værdien af at spørge deres leverandører og andre samarbejdspartnere om de vil linke til deres hjemmeside mod at man linker tilbage. Arbejdet med at sikre disse links kan skabe stor værdi, da det tiltrække organisk trafik. 

Links

Interne links peger på andre sider eller indhold på dit eget site.

Eksterne links peger på andre hjemmesider. 

For hvert link er det relevant at overveje om det skal åbne i samme vindue/fane eller et nyt vindue. Er det for eksempel et link i en artikel er det værd at åbne et nyt vindue, så brugeren ikke mister adgangen til artiklen. 

Meta description

En meta description er en beskrivelse af indholdet på en specifik side på jeres hjemmeside. Metabeskrivelsen ligger i koden og er en af de første ting som søgemaskiner checker, når de crawler siden. Hvis meta description ikke findes, så anvender søgemaskinen typisk de første 160 karakterer de møder.

Meta description præsenteres som en del af søgeresultatet på søgemaskinerne og anvendes til at vejlede brugeren om, hvad de kan forvente at se, hvis de klikker sig ind på siden. Hvis et søgeresultat ser mærkeligt ud, er det typisk fordi der ikke er arbejdet med SEO og dermed ikke udfyldt en Meta Description.

Du bør (skal!) anvende meta description til at fange brugenes opmærksomhed og interesse. Samtidig bør den være forskellig på hver eneste side på jeres website, da hver side handler om noget forskelligt.

Offpage SEO

Offpage SEO er en del af SEO arbejdet. Offpage betyder alt det arbejde med søgemaskineoptimering, som ligger uden for jeres egen hjemmeside. Det kan være linkbuilding fra andre sider, blogging og pressemeddelelser eller jeres tilstedeværelse på sociale medier.

Onpage SEO

Onpage SEO er en del af SEO arbejdet. Onpage betyder alt det arbejde med søgemaskineoptimering, som indenfor jeres egen hjemmeside. Det kan være content marketing, artikler, meta beskrivelser, interne links og meget andet.

PPC

Pay-Per-Click (PPC) er et begreb for online annoncer, hvor du betaler hver gang en bruger klikker på dine annoncer.

Google AdWords tilbyde PPC annoncering – PPC kaldes også for CPC, cost per click.

ROAS

Return On Advertising Spendings betyder afkast på omkostninger til annoncering.

ROAS er et begreb, der beskriver fortjenesten ved annoncering. Dette repræsenterer indtjening i kroner i forhold til de kroner, der er anvendt på en annoncekampagne, og det regnes ved at dividere annonceringsdrevet overskud med beløbet anvendt til annoncering.

ROI

Return On Invenstment. ROI indikere hvilket udbytte i procent der opnås i forhold til en investering.

ROI beregnes således:

(indtægt – omkostning)/omkostning *100

En positiv ROI betyder at indtægten har været større end omkostningen.

Man beregner den i procent, da det kan give et klarerer billede af om en investering, for eksempel i annoncering kan svare sig eller om pengene kunne være brugt bedre andetsteds.

SEM

Search Engine Marketing (SEM) eller søgemaskinemarkedsføring. De trafikskabende tiltag du kan foretage dig for at markedsføre din hjemmeside via søgemaskiner.

Typisk taler man om SEO som skaber organisk trafik og SEM som skaber betalt trafik. 

Betalt trafik kan afregnes efter CPA, CPM, PPC; CPC modeller. 

SEO

Search Engine Optimization (SEO) eller søgemaskineoptimering.

SEO dækker over de teknikker der anvendes for at opnå en bedre placering i Google/søgemaskinernes søgeresultat. 

Typisk inddeles SEO i tre niveauer:

Teknisk SEO handler om at grundlaget for hjemmesiden er på plads. Koden skal følge webstandarder og være gennemskueligt for søgemaskiner. 

 

Onpage SEO: Al optimering der foregår på hjemmesiden. Det drejer sig om alt fra at optimere tekst til de rigtige søgeord, anvende de rigtige overskrifter (eksempelvis H1), udfylde metabeskrivelser, navngive billeder og iøvrigt opdatere sin hjemmeside ofte med relevant indhold. 

Offpage SEO: Al optimering der foregår udenfor hjemmesiden såsom linkbuilding, blogging på andre platforme, social media tilstedeværelse, digital PR og meget andet. 

SERP

Search Engine Result Page (SERP) eller Googles søgeresultat.

Det er listen af resultater som søgemaskiner såsom Google og Bing viser for de indtastede søgeord (keyword  query)

SMM

Social Media Marketing eller markedsføring på sociale medier. SMM omhandler alle annonceringsmulighederne på Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest, SnapChat og andre sociale medier. 

Social Media,  sociale medier eller SoMe

Sociale medier er en samlende betegnelse for online kommunikationskanaler dedikeret til fællesskabsbaseret input, interaktion, indholdsdeling og samarbejde.

Typisk drejer det sig om websites og apps dedikeret til fora, microblogging, social networking, social bookmarking, social indholdsamling og wikis. 

Der er stor forskel på, hvilken målgruppe det enkelte sociale medie henvender sig til og hvordan de opfattes af brugerne. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i “spillereglerne” for et givent socialt medie og have en social media strategi før man går i gang med at anvende sociale medier. 

Eksempler er Facebook, Linkedin, Pinterest, Instagram, SnapChat, Youtube. 

Title / Side titel

Title eller title tag er betegnelsen for overskriften for hver enkelt side på jeres hjemmeside.

Title er særdeles vigtig i forhold til SEO, da det er den tekst, der bliver vist som overskriften i Googles søgeresultatet. Anvend derfor  dine vigtigste keywords i side titlerne, så både kunder og søgemaskine finder dine tekster relevante.

URL

URL står for Uniform Ressource Locator er den webadresse den står i adresselinjen på din browser. F.eks. www.digitalmarkedsfoering.dk/kontakt.

Dit domænenavn er også din URL

Del: