Digital Strategi

- vær tilstede der hvor jeres kommende kunder færdes, og få det bedste ud af jeres digitale tilstedeværelse

Del:

Digitalisering har fundamentalt forandret den måde virksomheder kommunikerer og konkurrerer. De digitale vindere, er de virksomheder der formår at sætte retning og tilbyde en ensartet oplevelse af virksomheden på tværs af kanaler og medier. 

Lad os sammen få mest muligt ud af jeres digitale tilstedeværelse og arbejde online, igennem en digital strategi der er skræddersyet til jeres virksomhed og som understøtter jeres forretning. Vi udvikler digital strategi til både B2B og B2C virksomheder.

Digital strategi har fokus på jeres forretning, kunder og vækst

Digital strategi kombinerer forretningsmål, analyse, målgrupper, kommunikation og forståelse for menneskelige behov, for at skabe en effektiv og optimeret plan for jeres digitale tilstedeværelse. Vi går derfor ind og arbejder med, hvordan digitalisering og digitale kanaler skal understøtte jeres forretning, når vi udvikler digital strategi.

Vi hjælper jer, med at få adgang til den viden der skal til, for at I kan foretage de rigtige beslutninger. Der er mange muligheder, når vi skal beslutte hvor og hvordan jeres digitale marketingbudget skal anvendes bedst. Det er derfor vigtigt, at beslutningerne foretages på baggrund af viden og data. Jeres virksomhed er unik, og derfor sikrer vi, at vi skaber en digital strategi der passer til netop jeres virksomhed og marked. Vi hjælper jer med at sætte de rigtige mål, og med hvordan I løbende følger om I når dem. Dernæst lægger vi en plan for jeres digitale tilstedeværelse, der sikrer den bedste kombination af marketingkanaler, og rådgiver jer om, hvordan I får mest muligt ud af den.

Den digitale strategi kommer dermed til at understøtte jeres forretningsstrategi og være en naturlig forlængelse af jeres marketingstrategi.

Vores metoder sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om virksomhed, kunder og marked. Typisk ser et digital strategiforløb sådan ud:

Digital Markedsføring Digital Strategi Model

Hvad er en digital strategi?

En digital strategi er en plan, baseret på analyse og viden, for den række handlinger, der skal hjælpe jer med at nå jeres mål ved hjælp af online marketing. Den indeholder derfor alt fra målgruppeviden over teknologi til kommunikation, platforme og taktikker.

Alle størrelser virksomheder bør arbejde med deres digitale strategi. Vi tilpasser vores arbejde med strategi til jeres virksomheds størrelse og behov og har skabt digitale strategier til alt fra lokale virksomheder til internationale koncerner.

Jeres digitale tilstedeværelse er afgørende for jeres succes i fremtiden

Vi kan næsten garantere, at hvis I ikke har en digital strategi, og jeres digitale tilstedeværelse dermed ikke er optimeret til jeres marked, så giver I dagligt leads og omsætning væk til jeres konkurrenter.

Statistikken taler for sig selv:

  • 82% af alle køb researches online før købsbeslutningen tages eller kunden besøger jer.
  • Kunder er i gennemsnit over halvvejs i deres købsbeslutning før de tager kontakt til en virksomhed.
  • 94% af indkøbere i B2B virksomheder anvender websøgninger i deres købsproces.
  • 78% af forbrugere og 52% af profesionelle indkøbere anvender sociale medier i deres købsproces.

I langt de fleste tilfælde anvender jeres kunder altså digitale medier til at undersøge eller teste, om de skal vælge jeres virksomhed. Hvis I ikke er effektivt og relevant tilstede, præcis der hvor de vælger at undersøge jer, så er der stor chance for, at de finder konkurrenterne i stedet.

Det er ofte dyrt at gå i gang uden en strategi

Mange virksomheder går i gang med digital marketing uden en forudgående analyse og strategi. Vores undersøgelser viser dog, at det meget ofte er væsentligt dyrere at markedsføre sin virksomhed uden en plan baseret på viden om sit marked.

En digital strategi hjælper jer med at svare på:

  • Hvor skal vi være til stede?
  • Hvem skal vi markedsføre os overfor
  • Hvor og hvordan er det mest omkostningseffektivt at markedsføre os
  • Hvem er vores konkurrenter online (hvem stjæler vores trafik)
  • Hvor bør vi investere for at skabe mest effekt
  • Hvor kan vi vente med at investere eller helt lade være

Digital strategi handler derfor både om tilvalg og fravalg, og om at være tilstede på en relevant og engagernede måde, der hvor jeres kommende kunder befinder sig.

Man kan godt planlægge at være fleksibel

Vi får nogle gange spørgsmålet, om det giver mening at arbejde med strategi, når nu udviklingen går så hurtigt. Vores erfaring er, at netop fordi udviklingen bevæger sig hurtigt, er det afgørende at have en plan der sætter den overordnede retning, men som giver mulighed for fleksibilitet.

Arbejdet med digitalisering og digital strategi er ikke et fast projekt med en slutdato. Den digitale strategi er startpunktet for det kontinuerlige arbejde med jeres digitale tilstedeværelse og den optimering der er nødvendig, for at I er tilstede, der hvor jeres kunder ønsker at kommunikere med jer.

Samtidig går arbejdet med digitalisering på tværs af virksomheden, og det er derfor nødvendigt, at have overblik over målene og de interne aftaler på plads, for at sikre at virksomheden bevæger sig i én og samme retning.

At gå i gang uden en strategi, svarer lidt til at gå ned af gaden med lukkede øjne, og håbe at man støder ind i sine kunder. Det er ikke særligt effektivt, og det kan gøre ondt – om ikke andet på budgettet.

Digital strategi er en effektiv metode, til at sikre at I får mest muligt ud af jeres digitale tilstedeværelse. Det er en metodisk tilgang der igennem analyse og data afdækker, hvem I skal kommunikere til, hvor I skal kommunikere og hvordan I skal kommunikere, for at være mest relevante overfor mulige kunder og mest effektive i jeres markedsføring.

Få styr på jeres digital strategi og få meget mere ud af jeres digitale tilstedeværelse

Ring til os på tlf.: 53 79 83 33 eller udfyld formularen. Så kontakter vi jer så hurtigt vi kan.

Bliv kontaktet
Del: